Kulturturism

TECT torsdag 20 feb web TECTAgendaVi har medverkat i ett projekt om kulturturism i Hindås.

Härryda kommun var tillsammans med fem andra länder med i ett EU-projekt som syftade till att skapa ett nätverk mellan lokalsamhällen i Europa med fokus på kultur, kulturhistoria, turism och traditionell konsthantverk.

Projektet var en del i programmet Ett Europa för medborgarna med syfte till att stärka samhörighet mellan lokalsamhällen och öka känslan av en europeisk identitet. Projektet kallades TECT (Towards Excellence in Cultural Tourism). De deltagande länderna var, förutom Sverige, Bulgarien, Spanien (Teneriffa), Malta, Grekland och Italien.

Projektet pågick under 2014 och innehöll fyra möten, en mässa och en festival. Varje land ansvarade för ett event vardera. Mötena skapade plattformar för utbyte av idéer och erfarenhet inom området kulturturism och ökade förståelsen för varandras specifika kulturarv. Det långsiktiga målet var att skapa ett hållbart nätverk som kan leva vidare efter projektets slut.
Kommunen valde att fokusera på Hindås som ort för att avgränsa projektet. Målgrupper för projektet var offentliga myndigheter, kultur- och turistorganisationer, småföretagare, konstnärer och hantverkare samt äldre och yngre medborgare. Särskild uppmärksamhet gavs till överföring av kunskap mellan generationer. Härryda kommun stod värd för det första kick-off mötet den 19-21 februari i Hindås, bland annat på Hjortviken konferens och Hindås stationshus.

Läs mer på Härryda kommuns hemsida:

http://goo.gl/3PnjTd